ДРУГА СЈЕДНИЦА УРЕЂИВАЧКОГ ОДБОРА ЕНЦИКЛОПЕДИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

30.01.2008.


Друга сједница Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске одржана је 30. јануара 2008. године.

Сједници  је предсједавао академик Рајко Кузмановић, а досадашњи рад на овом  значајном научном и стручном пројекту о прошлости и садашњости Републике Српске оцијењен је као изузетно успјешан

 У  извјештају о досадашњем раду посебно је истакнуто то да постоји општа подршка пројекту Енциклопедијe Републике Српске. У претходном периоду одржан је састанак двадесет осам стручних редакција у којима је ангажовано преко стотинупедесет најистакнутијих домаћих и старних научних и стручних радника. Такође, оставарена је сарадња и ангажовање  градова и општина у Републици Српској, а  око 30 општина до сада је образовало стручне редакције и обезбиједило одговарајућу подршку реализацији овог пројекта.

У том смислу, наглашавајући да пројектне активности теку предвиђеном динамиком, велика је улога општина и градова, због чега је препоручено локалним заједницама, привредним и осталим заинтересованим субјектима да што је могуће прије регулишу своја права и обавезе у изради енциклопедије.

У складу са Законом о Енциклопедији Републике Српске, Уређивачки одбор је усвојио измјене и допуне нормативних аката којима су дефинисани критеријуми и уређен састав, задаци и начин рада стручних редакција по одговарајућим областима наука и струка и подржао концепт израде информатичке подршке за пројекат Енциклопедије Републике Српске.

 Уређивачки одбор је закључио да се о раду на пројекту Енциклопедија Републике Српске обавијести Влада Републике Српске и остали надлежни органи у Републици.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб