Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Javne nabavke 2016


IZVJEŠTAJ O POSTUPKU JAVNIH NABAVKI ZA 2016. GODINU

Prema planu javnih nabavki za 2016. godinu, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske objavljuje:

Izvještaj o postupku javnih nabavki za 2016. godinu

Objavljeno 31.01.2017. g.

 

KORIGOVANI PLAN NABAVKI ANURS ZA 2016. GODINU

Do korekcije osnovnog plana nabavki br. 01-490-1/15 od 04. decembra 2015. došlo je na budžetskoj poziciji 412700-Usluge štampe i sa tim povezane usluge, redni broj u planu nabavki 02.7.
Na navedenoj stavci bila je planirana nabavka usluga u iznosu od 49.000 KM, a izvršena je korekcija iznosa na 95.000 KM zbog povećanog tiraža prvog toma Enciklopedije Republike Srpske.

Objavljeno 20.05.2016. g.

 

ODLUKA O IZBORU NAJBOLjEG PONUĐAČA ZA NABAVKU ROBE, POGONSKOG DIZEL GORIVA

Odluka broj 01-145-5/16 o izboru najpovoljnijeg ponuđača za nabavku pogonskog dizel goriva.

Objavljeno 20.06.2016. g.

 

ODLUKA O IZBORU NAJBOLjEG PONUĐAČA ZA USLUGE ŠTAMPE I STIM POVEZANIH USLUGA

Odluka broj 01-162-3/16 o izboru najpovoljnijeg ponuđača za usluge štampe i stim povezanih usluga.

Objavljeno 15.07.2016. g.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab