Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbori i komisije akademije


Formirano je sedam odbora i jedna komisija Akademije:

−    Odbor za Biblioteku i dokumentaciju;
−    Odbor za izdavačku djelatnost;
−    Odbor za koordinaciju naučne djelatnosti;
−    Odbor za međunarodnu saradnju;
−    Odbor za obrazovanje; 
−    Odbor za selo;
−    Finansijski odbor Akademije;
−    Komisija za programsku djelatnost Galerije ANURS-a.

ODBOR ZA BIBLIOTEKU I DOKUMENTACIJU 

 1. Akademik Slobodan Remetić, predsjednik;
 2. Akademik Vojislav Maksimović;
 3. Akademik Gojko Đogo;
 4. Akademik Snežana Savić;
 5. Akademik Milivoje Unković;
 6. Ranko Risojević, profesor i
 7. Ljiljana Petrović Zečić, profesor.

ODBOR ZA IZDAVAČKU DJELATNOST 

 1. Akademik Drago Branković, predsjednik;
 2. Akademik Rajko Kuzmanović,
 3. Akademik Vaskrsija Janjić;
 4. Akademik Dragoljub Mirjanić;
 5. Akademik Slobodan Remetić;
 6. Akademik Branko Škundrić;
 7. Akademik Dragan Danelišen;
 8. Akademik Branko Letić;
 9. Akademik Milivoje Unković.

ODBOR ZA KOORDINACIJU NAUČNE DJELATNOSTI 

 1. Akademik Vaskrsija Janjić, predsjednik;
 2. Akademik Dragoljub Mirjanić;
 3. Akademik Aleksa Buha;
 4. Akademik Slobodan Remetić;
 5. Akademik Dragan Danelišen;
 6. Akademik Vitomir Popović i
 7. Prof dr Duško Vulić, dopisni član ANURS-a;

ODBOR ZA MEĐUNARODNU SARADNjU 

 1. Akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik;
 2. Akademik Slobodan Remetić;
 3. Akademik Vaskrsija Janjić;
 4. Akademik Dragoljub Mirjanić;
 5. Akademik Snežana Savić;
 6. Akademik Branko Letić i
 7. Prof. dr Rajko Tomaš, dopisni član ANURS-a.

ODBOR ZA VISOKO OBRAZOVANjE 

 1. Akademik Dragoljub Mirjanić, predsjednik; 
 2. Akademik Rajko Kuzmanović;  
 3. Akademik Vaskrsija Janjić;
 4. Akademik Slobodan Remetić;
 5. Akademik Marko Vuković;
 6. Akademik Drago Branković;
 7. Akademik Snežana Savić;
 8. Akademik Branko Letić;
 9. Prof. dr Esad Jakupović, dopisni član ANURS-a;
 10. Prof. dr Radoslav Grujić;
 11. Prof. dr Milan Mataruga;
 12. Prof. dr Zorica Drljača;
 13. Dr Radmila Pejić i
 14. Dr Biljana Vojvodić.

ODBOR ZA SELO

 1. Akademik Vaskrsija Janjić, predsjednik;
 2. Akademik Slobodan Remetić;
 3. Akademik Dragan Danelišen;
 4. Akademik Vitomir Popović;
 5. Akademik Novo Pržulj,
 6. Prof. dr Jovo Stojčić;
 7. Doc. dr Drago Nedić;
 8. Doc. dr Gordana Rokvić;
 9. Dr Dragan Mandić;
 10. Spomenka Đurđević;
 11. Nebojša Kuštrinović;
 12. Slaviša Sabljić;

FINANSIJSKI ODBOR AKADEMIJE

 1. Akademik Vaskrsija Janjić, predsjednik;
 2. Akademik Drago Branković;
 3. Akademik Neđo Đurić.

KOMISIJA ZA PROGRAMSKU DJELATNOST GALERIJE ANURS-a

 1. Akademik Milivoje Unković, likovni umjetnik, predsjednik;
 2. Akademik Drago Branković;
 3. Akademik Dragan Danelišen;
 4. Dragan Davidović i
 5. Mr Dunja Simić.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab