Чланови


Драган Шкорић


Драган Шкорић

Академик ДРАГАН ШКОРИЋ, профе­сор емеритус, у пензији, рођен је 1937. у Ведашићу, Кореница (Хрватска). Ужа научна област – генетика и оплемењивање пољопривредних биљака.

Биран је за дописног члана Српске ака­де­мије наука и уметности 30. јану­а­ра 2003, а за редовног члана 5. новембра 2009. године. Редовни је члан Ака­де­мије инжењерских наука Србије (од 2000). 

За иностраног члана Академије наука и умјетности Републике Српске иза­бран је 4. децембра 2015. године.

БИОГРАФИЈА

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб