Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Miroslav Toholj


Miroslav Toholj

MIROSLAV TOHOLj, književnik, rođen 11. aprila 1957, Ljubinje.

Za dopisnog člana ANURS-a izvan radnog sastava izabran je 4. decembra 2015. godine. 

Preminuo 23. jula 2021. godine u Beogradu.

Biografija

Biliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab