Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dušan Berić


Dušan Berić

Prof. dr DUŠAN BERIĆ, profesor Filozofskog fakulteta u Kosovskoj Mitrovici, u penziji, rođen 7. januara 1948, Trnovo, Mrkonjić Grad.

Uža naučna oblast – srpska i balkanska istorija od XVIII vijeka do 1918. godine.

Za dopisnog člana ANURS-a izvan radnog sastava izabran je 4. decembra 2015. godine. 

Preminuo 29. aprila 2023. godine

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab