Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Milan Jokanović


Milan Jokanović

Prof. dr MILAN JOKANOVIĆ, profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu, rođen 6. decembra 1955, Dubrovnik.

Uža naučna oblast – toksikologija.

Za člana ANURS-a izvan radnog sastava izabran je 5. septembra 2008.

Preminuo 17. septembra 2021. godine.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab