Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Milivoje Nadaždin


Milivoje Nadaždin

Akademik MILIVOJE NADAŽDIN, profesor Univerziteta u Sarajevu i Univerziteta u Beogradu, u penziji, rođen 6. novembra 1932, Stolac.

Uža naučna oblast hrana i ishrana životinja.

Za dopisnog člana izabran je 27. juna 1997, a za redovnog člana 21. juna 2004. godine.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab