Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Milivoje Nadaždin


Milivoje Nadaždin

Akademik MILIVOJE NADAŽDIN, profesor univerzitetâ u Sarajevu i Beogradu, u penziji, rođen 6. novembra 1932, Stolac.

Uža naučna oblast – hrana i ishrana životinja.

Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab