Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Rade Mihaljčić


Rade Mihaljčić

Akademik RADE MIHALjČIĆ profesor univerzitetâ u Beogradu i Banjoj Luci, u penziji, rođen 21. januara 1937, Srednja Jurkovica, Bosanska Gradiška.
Uža naučna oblast – istorija srednjeg vijeka.
Za dopisnog člana ANURS-a izabran je 21. juna 2004, a za redovnog 5. septembra 2008. godine. 
Preminuo 26. marta 2020. godine u Beogradu.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab