Академија наука и умјетности Републике Српске


Скупштина Академије
Предсједништво
Предсједник Академије
Извршни одбор Предсједништва

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Управљање академијом > Предсједник Академије
Предсједник Академије
 
Предсједник Академије
  • Предсједник Академије представља и заступа Академију,
  • сазива сједнице Скупштине, Предсједништва и Извршног одбора и предсједава им.
  • Стара се о извршењу њихових закључака и у сарадњи са генералним секретаром Академије и секретаром Академије обезбјеђује законитост и правилност пословања Академије.
Предсједник Академије доноси рјешења која се односе на рад и пословање Академије. Предсједник је наредбодавац за извршење финансијског плана Академије.

Штампај

2017© btgport.net