Академија наука и умјетности Републике Српске


Скупштина Академије
Предсједништво
Предсједник Академије
Извршни одбор Предсједништва

Контакт Галерија

savremeniMaterijali.info
 
Почетна страница > Управљање академијом > Скупштина Академије
Скупштина Академије
Скупштина Академије је орган управљања Академије. Скупштину сачињавају сви редовни и дописни чланови Академије. Скупштина се сазива најмање једанпут годишње. Скупштину сазива Предсједништво по својој иницијативи, на приједлог двају одјељења или на приједлог најмање пет редовних и дописних чланова. Редовну годишњу Скупштину отвара предсједник Академије пригодном бесједом.


 • доноси статут Академије,
 • доноси одлуку о формирању нових одјељења,
 • утврђује програме рада Академије,
 • разматра основна питања из области рада Академије и одлучује о њима,
 • бира чланове Академије,
 • бира и разрјешава предсједника, потпредсједнике, генералног секретара и чланове Предсједништва Академије,
 • потврђује избор секретара одјељења и њихових замјеника,
 • доноси финансијски план и усваја завршни рачун Академије,
 • даје сагласност на одређене акте које доноси Предсједништво,
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

 

Надлежности Скупштине Академије су:

 • доноси статут Академије,
 • доноси одлуку о формирању нових одјељења,
 • утврђује програме рада Академије,
 • разматра основна питања из области рада Академије и одлучује о њима,
 • бира чланове Академије,
 • бира и разрјешава предсједника, потпредсједнике, генералног секретара и чланове Предсједништва Академије,
 • потврђује избор секретара одјељења и њихових замјеника,
 • доноси финансијски план и усваја завршни рачун Академије,
 • даје сагласност на одређене акте које доноси Предсједништво,
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.
Штампај

2017© btgport.net