ПРЕДСТАВНИЦИ АНУРС УЧЕСТВОВАЋЕ НА СКУПУ КОНФЕРЕНЦИЈЕ АКАДЕМИЈÂ ПОДУНАВСКИХ ЗЕМАЉА, 8. И 9. МАРТА 2012.

03.02.2012.


У оквиру континуираних активности на пољу међународне сарадње Академијa наука и умјетности Републике Српске учествоваће на скупу који организује Конференција академијâ подунавских земаља, који ће бити одржан 8. и 9. марта 2012. године у Смоленицама у Словачкој. Конференција је формирана у септембру 2011. године на иницијативу Европске комисије за регије, а под окриљем Европске академије наука и умјетности, са циљем да се повежу научни капацитети Дунавске регије, који ће бити носиоци научно-истраживачких пројеката у областима: одрживе енергије, културе, туризма, квалитета воде, биодиверзитета, образовања, тржишне конкуренције и безбједности и организованог криминала.
    Овај скуп биће одржан под покровитељством Ивана Гашпаровића, предсједника Словачке Републике, Јаромира Пасторека, предсједника Словачке академије наука и Феликса Унгера, предсједника Европске академије наука и умјетности.
    На овом, другом по реду скупу, учествоваће представници националних академија из Аустрије, Бугарске, Чешке Републике, Њемачке, Мађарске, Румуније, Словачке, Словеније, Републике Српске, Хрватске, Молдавије, Црне Горе, Србије и Украјине. Скупу ће такође присуствовати представници Европске комисије, са циљем да пруже детаљне информације о врстама и могућностима расположивих фондова. На предлог академија које учествују на овом скупу, биће усвојени координатори и партнер институције за сарадњу у појединим областима. Академија наука и умјетности Републике Српске предложиће да буде партнер у области обновљивих извора енергије и одрживог развоја, те високог образовања и организованог криминала и безбједности. Академија ће за ова истраживања, поред својих чланова, ангажовати најквалитетније научнике и стручњаке као сараднике за рад на будућим пројектима.
    Посебно је значајно што је Академија наука и умјетности Републике Српске позвана да учествује на овом скупу на предлог више националних академија из окружења, које виде Академију као равноправног партнера у свим будућим активностима из области науке у будућности.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб