ИЗБОРНА СКУПШТИНА АНУРС

19.12.2012.


    Нови чланови Академије наука и умјетности Републике Српске, према Статуту, бирају се сваке четири године. Ова година (2012) је изборна, па је, с тим у вези, Академија расписала конкурс за избор нових чланова у све четири категорије (редовне и дописне, чланове изван радног састава и иностране чланове).

    Све процедуре, прописане Статутом Академије, спроведене су у периоду од 14. јуна 2012. године (када је расписан конкурс) до данас, па је заказана сједница Скупштине, највишег и јединог тијела које има право избора чланова Академије.

    Изборна скупштина, на којој ће бити бирани редовни и дописни чланови, чланови изван радног састава и инострани чланови Академије наука и умјетности Републике Српске, одржаће се 21. децембра 2012. године, у 12 часова, у Малој сали Академије.

    Да би Скупштина могла да изабере нове чланове претходно се морао обавити цијели низ процедуралних поступака, прописаних Статутом Академије. Ово је завршна фаза избора, која се одвијала управо по тим, јасно одређеним, процедурама, а на основу Закона о Академији, Статута Академије, расписаног конкурса и критеријума за избор чланова Академије.

    По завршетку конкурса, у складу са Статутом, комисијски је утврђено да је пријављен 51 кандидат, од којих осам није испунило потребне формално-правне услове. У даљу процедуру ушла су 43 кандидата, за све четири категорије. Комплетна документација о свим кандидатима достављена је надлежним одјељењима, како би се именовале комисије за писање реферата и мишљења о кандидатима. Комисије су састављене од чланова из научне или умјетничке области кандидата. На основу увида у достављену документацију о кандидатима (књиге, радови, изводи из књига и сл.), комисије су написале реферате и доставиле их одјељењима на разматрање. Одјељења су одржала своје сједнице, на којима су се чланови одјељењâ, тајним гласањем, изјаснили о свим кандидатима који су добили позитиван реферат. Извјештаје о спроведеним процедурама одјељења су доставила Предсједништву, које је одржало двије проширене сједнице (19. и 23. новембра 2012. године). На сједницама је закључено да су све процедуре за избор чланова обављене у складу са прописаним актима, те је утврђена листа од 22 кандидата (за све категорије) који су испунили услове за улазак у завршну изборну фазу, предвиђену за предстојећу сједницу Скупштине Академије. Скупштина ће, према Статуту, потврдити и избор иностраних чланова Академије.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб