Сједница Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске (ЕРС), 29. јун 2012.

29.06.2012.Сједница Уређивачког одбора Енциклопедије Републике Српске (ЕРС), одржана је 29. јуна 2012.

На сједници је усвојен Извјештај о раду на Енциклопедији Републике Српске. Закључено је да су у протеклом, петогодишњем периоду, уз мали кадровски потенцијал, а у поређењу са другим државама насталим на простору бивше Југославије које су наслиједиле организоване и афирмисане научне, статистичке, медијске и друге установе и располажу са већим фондом грађе и научноверификованих докумената, све до енциклопедијских издања, остварени завиди резултати. Рад на енциклопедијама из окружења трајао је  и до петнаестак година до објављивања првог тома, а претпоставке су да би се први том ЕРСмогао објавити средином идуће године. 

Рад на ЕРС, разликује се од рада на неким другим енциклопедијама у окружењу и по томе што се паралелно ради на азбучнику и на писању одредница. Формирано је 27 стручних редакција, по научним областима, и 62 локалне редакције, што ЕРС чини концепцијски другачијом у односу на друге енциклопедије. Рад локалних редакција значајан је и по томе што су оне у могућности да прикупе податке о људима који су рођени у њиховим општинама, а не живе више на подручју РС.

Прије почетка рада на Енциклопедији сачињен је општи Критеријум за азбучник Енциклопедије Републике Српске, те низ појединачних критеријума за одређене области (личности из политичког и јавног живота, спортисте, Војску Републике Српске итд.). Урађена су упутства за писање одредница за архиве, позоришта, библиотеке, музеје, а која уједно служе и за писање одредница за друге установе. Поред упутстава за  писање, утврђен је и обим одредница за насељена мјеста.

Почетни азбучник ЕРС садржавао је 3510 јединица, док сада уукупно садржи 11 673, од чега је завршено 2908 одредница. Азбучник тренутно обухвата 3937 одредница од слова А до Д (први том), од чега 965 о насељеним мјестима. Досад је завршено 1606, међу којима је 257 о насељеним мјестима.

Међутим, без обира на задовољство досадашњим радом,  Уређивачки одбор је незадовољан радом појединих стручних редакција, те већим бројем локалних редакција. Рад чланова локалних редакција отежава и то што немају подршку локалних заједница, пренствено њиховог руководства, које је потребно анимирати.

Финансијско стање на пројекту израде ЕРС је задовољавајуће, првенствено захваљујући уштедама из претходних година. Наиме, средства за рад обезбјеђују се највећим дијелом (тренутно и јединим) из буџета Републике Српске, иако је по Закону о Енциклопедији РС обавезна финансијска подршка локалних заједница, привредних и осталих заинтересираних субјеката.  Настојање да прикаже суштинска питања у вези са прошлошћу и садашњошћу Републике Српске (обичаји, обреди, религија, менталитет), као и прожимање са културама околних народа, чини ЕРС пројектом од националног значаја.

Влада је редовно уплаћивала средства за рад на овом пројекту, док је мањи број општинâ потписао уговоре о финансирању Енциклопедије, али ниједан дио тих средстава није уплаћен. Ових дана, очекује се уплата Града Бања Лука. Сада, када се рад на ЕРС интензивирао, а обим посла повећао, и када се очекује штампање првог тома, јавила се потреба за финансијском подршком шире друштвене заједнице, првенствено општинâ, на шта их обавезује и Закон о Енциклопедији РС.

На састанку је још било ријечи и о ликовно-графичком уређењу ЕРС, као и о измјенама и допунама Правилника о изради Енциклопедије Републике Српске.


Извјештај о раду ЕРС

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб