Менаџмент Академије


Академијски менаџмент сачињава изабрани тим академика, који су од чланова Академије препознати као способни и одани људи циљевима и задацима, научној и цивилизацијској мисији Академије.

Предсједник Академије

је академик Рајко Кузмановић, рођен 1. децембра 1931. године у Челинцу. Доктор је правних наука и професор Универзитета у Бањој Луци, у пензији. Ужа научна област - уставно право и упоредни политички системи. За дописног Члана АНУРС-а изабран је 27. јуна 1997, а за редовног 21. јуна 2004. Академик Кузмановић објавио је 25 (двадесет пет) публикација (књига) и више од 200 научних и стручних радова у домаћим и страним часописима, зборницима и другим публикацијама. Члан је руске кнежевске Међународне академије хуманистичких наука и умјетности од 2001; Балканске академије наука и културе од 2006; Свјетске академије умјетности и наука од 2006; Европске академије наука и умјетности од 2009; Руске академије природних наука од 2010; Краљевске академије за економију и финансије Шпаније од 2010, и Украјинске академије за високо образовање од 2012. године.

Потпредсједници 

академик Драгољуб Мирјанић, рођен 2. новембра 1954. у Романовцима, Босанска Градишка. Доктор је природно-математичких наука (физика) и професор Универзитета у Бањој Луци. Ужа научна област - физика чврстог стања и наноматеријали. За дописног члана АНУРС-а изабран је 27. јуна 1997, а за редовног 21. јуна 2004. Члан је Мреже академија централне и источне Европе од 1997, Балканске академије наука и културе од 2001, Румунске академије „Ekologica“ од 2002, Украјинске академије за високо образовање од 2012, Европске академије наука и умјетности од 2014, Члан Балканског научног центра Руске академије природних наука од 2018. и члан Српске анадемије нелинеарних наука од 2023. године. Академик Мирјанић је објавио 363 научна рада у домаћим и страним часописима, 30 монографије, 30 уџбеника из физике и биофизике и 22 стручна рада.

академик Миливоје Унковић, рођен 9. августа 1944. у Невесињу. Сликар је и Скулптор. За дописног члана АНУРС-а у радном саставу изабран је 21. децембра 2012, а за редовног члана 21. децембра 2018. 

Генерални секретар

је академик Драго Бранковић, рођен 6. маја 1945. У Јошавки, Челинац. Професор је Филозофског Универзитета у Бањој Луци у пензији. Ужа научна област - савремени токови у педагогији, домети дидактичких теорија. За дописног члана АНУРС-а у радном саставу изабран је 5. септембра 2008, а за редовног 21. децембра 2012. .

Предсједништво сачињавају:

 • академик Рајко Кузмановић,
 • академик Драгољуб Мирјанић,
 • академик Миливоје Унковић,
 • академик Драго Бранковић,
 • академик Снежана Савић,
 • академик Бранко Летић,
 • академик Бранко Шкундрић и
 • академик Мирко Шошић.

У руководству Академије, од оснивања до данас, били су:

​1. предсједници Академије:

 • академик Петар Мандић,
 • академик Славко Леовац,
 • академик Веселин Перић,
 • академик Милан Васић и
 • академик Рајко Кузмановић

2.  потпредсједници Академије:

 • академик Славко Леовац,
 • академик Веселин Перић,
 • академик Бориша Старовић,
 • академик Рајко Кузмановић,
 • академик Љубомир Зуковић,
 • академик Васкрсија Јањић,
 • академик Слободан Реметић,
 • академик Драгољуб Мирјанић и
 • академик Миливоје Унковић.

3.  генерални секретари Академије:

 • академик Војин Комадина
 • академик Бориша Старовић и
 • академик Драгољуб Мирјанић и
 • академик Драго Бранковић.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб