Институти


У оквиру Академије дјелују четири института, и то: 

  • Институт за друштвена истраживања,
  • Институт за историју,
  • Институт за српски језик и књижевност и
  • Институт природних и техничких наука.

Завршени су елаборати о друштвено-економској оправданости оснивања института. 
Носиоци послова су Одјељење друштвених наука, Одјељење књижевности и умјетности, и Одјељење за природно-математичке и техничке науке.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб