Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

POSJETA DELEGACIJE AKADEMIJE NAUKA I UMJETNOSTI REPUBLIKE SRPSKE SRPSKOJ AKADEMIJI NAUKA I UMETNOSTI POVODOM POTPISIVANjA DOKUMENTA O TRAJNOJ SARADNjI

07.06.2024.


Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, u sastavu akademik Dragoljub Mirjanić, potpredsjednik i akademik Drago Branković, generalni sekretar, posjetila je Srpsku akademiju nauka i umetnosti 7. juna 2024. godine.

Delegaciju su primili članovi Izvršnog odbora SANU u sastavu: predsjednik, akademik Zoran Knežević, potpredsjedici akademici Miodrag Marković i Zoran V. Popović i akademik Stevan Pilipović, predsjednk Ogranka SANU u Novom Sadu.

Ovom prilikom, predstavnici dviju akademija saglasili su se da će nastavak zajedničkih aktivnosti doprinijeti jačanju saradnje, ne samo između dvije akademije, već i u širem kontekstu, između naučnih, obrazovnih i kulturnih institucija Republike Srpske i Republike Srbije. 

S tim u vezi, a na osnovu ranijeg Sporazuma o naučnoj i kulturnoj saradnji, usvojen je Program aktivnosti koje će biti realizovane u narednom periodu. Ovim programom obuhvaćen je zajednički rad na 13 naučnoistraživačkih projekata iz oblasti prirodnomatematičkih, tehničkih, medicinskih, humanističkih i društvenih nauka, kao i organizacija šest naučnih skupova, više ciklusa predavanja o energiji i jedna izložba.

Za realizaciju Programa zaduženi su koordinatori obiju akademija.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab