Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

DELEGACIJA ANURS UČESTVOVALA U RADU DRUGE KONFERENCIJE AKADEMIJA PODUNAVSKIH ZEMALjA

09.03.2012.Generalni sekretar Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske akademik Dragoljub Mirjanić učestvovao je u radu Druge konferencije akademija podunavskih zemalja, koja je održana 8. i 9. marta 2012. godine u Slovačkoj u Smolenicama, a u organizaciji Evropske akademije nauka i umjetnosti, pod pokroviteljstvom predsjednika Slovačke Republike gospodina Ivana Gašparovića.
Tema ove druge konferencije bila je da odredi ciljeve i prioritetne oblasti istraživanja, a nosioci istraživačkih projekata biće nacionalne akademije iz podunavskih zemalja. Cilj je povezivanje naučnih kapaciteta u sljedećim oblastima: energija, kultura, turizam, kvalitet vode, biodiverzitet, obrazovanje, tržišna konkurencija i bezbjednost i organizovani kriminal. Akademija nauka i umjetnosti učestvovaće u oblasti obnovljive energije i društva znanja, istraživanje, obrazovanje i IKT.
Zaključeno je da se u narednom periodu formiraju istraživački timovi, koji će učestovati u pripremi i realizaciji projekata.
Ova konferencija formirana je na inicijativu Evropske komisije za regije i imaće ulogu da u budućem periodu bude nosioc i predlagač svih istraživanja koji su određeni prioritetima Dunavske strategije. U njoj učestvuju sljedeće zemlje: Austrija, Bugarska, Češka, Njemačka, Mađarska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Srpska, Hrvatska, Moldavija, Crna Gora, Srbija i Ukrajina. Od posebnog značaja za nas je činjenica da je Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske nosioc aktivnosti za Bosnu i Hercegovinu.

Delegacija Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i predstavnici Slovačke akademije nauka pokrenuli su inicijativu za buduću bilateralnu saradnju između dvije akademije. Formalna procedura za uspostavljanje saradnje biće pokrenuta početkom aprila 2012. godine.


Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab