Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

ODRŽAN SASTANAK IZVRŠNIH ODBORA ANURS I SANU

24.04.2023.


Sastanak izvršnih odbora Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti održan je danas, 24. aprila 2023. godineu prostorijama ANURS-a.

Sastanku su, ispred Srpske akademije nauka i umetnosti prisustvovali akademik Zoran Knežević, predsjednik, akademici Miodrag Marković i Zoran V. Petrović, potpredsjednici, akademik Nebojša Lalić, generalni sekretar, akademik Stevan Pilipović, predsjednik Ogranka SANU u Novom Sadu i dr Bojan Bugarčić, upravnik poslova SANU.

Ispred Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske sastanku su prisustvovali akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik, akademici Dragoljub Mirjanić i Milivoje Unković, potpredsjednici i akademik Drago Branković, generalni sekretar.

Predsjednik Kuzmanović poželio je dobrodošlicu rukovodstvu SANU i izrazio posebno zadovoljstvo što se ovaj sastanak održava na inicijativu novoizabranog rukovodstva SANU. Predsjednik SANU, akademik Zoran Knežević rekao je da je jedan od prioritetnih zadataka, a čemu je posebno doprinio prethodni predsjednik SANU akademik Vladimir Kostić, saradnja SANU sa Akademijom nauka i umjetnosti Republike Srpske u svim oblastima, od podrške na međunarodnom planu do zajedničkih projekata.

U toku sastanka, razmatrani su strateški zadaci na kojima će dvije akademije raditi zajedno, a to su projekti od posebnog značaja za očuvanje kultururnog naslijeđa, jezika i pisma, kao i drugi razvojni projekti koji prate najznačajnije oblasti društvenog razvoja. Obe strane saglasile su se da u narednom periodu bude potvrđen spisak aktivnosti koje će se realizovati do kraja godine, a već na narednom sastanku biće rezimirane realizovane aktivnosti. 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab