Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

SASTANAK IZVRŠNIH ODBORA ANURS I SANU

27.10.2022.Sastanak izvršnih odbora Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske i Srpske akademije nauka i umetnosti održan je 27. oktobra 2022. godine u prostorijama SANU u Beogradu.

Sastanku su ispred ANURS-a prisustvovali akademik Rajko Kuzmanović, predsjednik, akademik Dragoljub Mirjanić, potpredsjednik, akademik Milivoje Unković, potpredsjednik i akademik Drago Branković, generalni sekretar. Ispred SANU-a sastanku su prisustvovali akademik Vladimir S. Kostić, predsjednik,akademik Ljubomir Maksimović, potpredsjednik, akademik Zoran Knežević, generalni sekretar, akademik Stevan Pilipović, predsjednik Ogranka SANU u Novom Sadu i dr Bojan Bugarčić, upravnik poslova SANU.

Tokom sastanka predsjednik ANURS-a akademik Rajko Kuzmanović zahvalio se na podršci koju SANU pruža ANURS-u u aktivnostima koja se odnose na očuvanje srpskog identiteta i baštine, te u drugim naučnim projektima i projektima iz oblasti umjetnosti.

Predsjednik SANU akademik Vladimir S. Kostić istakao je da je saradnja sa ANURS-om jedan od strateških prioriteta SANU i tako će ostati i u budućnosti.

Članovi izvršnih odbora ANURS i SANU razmjenili su informacije o tekućim aktivnostima i programima rada, te dogovorili da se usvoji Program saradnje SANU i ANURS za period 2023-2025, na bazi predloga odjeljenja obiju akademija. Takođe je dogovoreno da će se osnažiti učešće članova ANURS u radu odbora koji djeluju u okviru SANU.

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab