Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

SAOPŠTENjE SA ODRŽANOG OKRUGLOG STOLA „Uloga Ustavnog suda BiH u primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH“

07.06.2022.


U organizaciji Odjeljenja za društvene nauke Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske 3.6. 2022. godine održan je Okrugli sto na temu  „Uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonskog mirovnog sporazuma)“.
U donošenju odluke o organizovanju ovog Okruglog stola kao i u njegovoj pripremi osnovna namjera  Akademije bila je da se sa naučnog stanovišta analizira uloga Ustavnog suda Bosne i Hercegovine u primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (Dejtonskog mirovnog sporazuma), od njegovog konstituisanja do danas. Ustavni sud Bosne i Hercegovine je njena značajna institucija, uspostavljena Aneksom IV Dejtonskog mirovnog sporazuma - Ustavom Bosne i Hercegovine, čija je osnovna funkcija da štiti Ustav. Međutim, svjedoci smo da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine, u velikoj mjeri, u proteklih dvadeset pet godina rada, svojim odlukama kreirao ili pak uticao na kreiranje „postdejtonskog“ pravnog poretka Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, najčešće na štetu Republike Srpske. Dakle, cilj ovog Okruglog stola bio je da se kroz naš rad, kroz referate i diskusije osvijetli ta uloga, odnosno da se, sa naučnog aspekta, utvrdi koliko je i da li je Ustavni sud Bosne i Hercegovine doprinio primjeni Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, a time i razvoju Bosne i Hercegovine i njenih entiteta, ili je, pak, posebno s obzirom na činjenicu da se u njegovom sastavu još uvijek nalaze sudije koji nisu državljani Bosne i Hercegovine, njegova aktivnost dovela do još većih usložnjavanja odnosa. S obzirom na činjenicu da su mnoge od njegovih odluka, po pravilu, izazivale i izazivaju različite političke reakcije u Bosni i Hercegovini i njenim entitetima, kao i na činjenicu da, po pravilu, dovode do vrlo složenih i značajnih pravnih posljedica, naročito po Republiku Srpsku i njen „dejtonski“ položaj u Bosni i Hercegovini, svakako je postojala potreba da se ova uloga rasvijetli i naučno analizira.
Skup je pozdravio srpski član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, a u njegovom radu učestvovali su ugledni pravni stručnjaci, predsjednik Akademije akademik prof. dr Rajko Kuzmanović, potpredsjednik i generalni sekretar Akademije, akademici, dekan i profesori Pravnih fakulteta Univerziteta u Banja Luci i Univerziteta u Istočnom Sarajevu kao i Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Banja Luci, predsjednik, potpredsjednik i sudije Ustavnog suda Republike Srpske, kao i potpredsjednik Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. 
Na Okruglom stolu podneseno je šest referata a svi učesnici okruglog stola učestovali su u diskusiji.Takođe, odlučeno je da se objavi naučni zbornik sa svim referatima i diskusijama kao i zaključcima koji će svakako biti značajni za Republiku Srpsku i njen dejtonski položaj u Bosni i Hercegovini.
 
ODJELjENjE DRUŠTVENIH NAUKA
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab