Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

REDOVNA I SVEČANA SJEDNICA SKUPŠTINE ANURS

17.05.2022.


Redovna i svečana sjednica Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske biće održane 17. maja 2022. godine. U okviru redovne sjednice Skupštine Akademije biće usvojeni zapisnici sa prethodnih sjednica Skupštine, usvojeni izvještaji o radu Akademije i finansijskom poslovanju u 2021. godini, usvojeni srednjoročni plan rada Akademije za period 2022-2025, informacija o realizaciji projekta Enciklopedija Republike Srpske, saglasnosti na odluke o koeficijentima za bruto plate zaposlenih i odluku o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentima zaposlenih, te Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji.
 
Na svečanoj sjednici , predsjednik Akademije akademik Rajko Kuzmanović održaće uvodnu besjedu, nakon čega će biti inaugurisani novi redovni, dopisni i inostrani članovi Akademije.
 
Nakon radnog dijela svečane sjednice, novoizabrani dopisni član prof. dr Snežana Popović Pejičić održaće pristupnu besjedu.
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab