Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Održan Okrugli sto „Svjetski dan šuma“

22.03.2022.


U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske, u organizaciji Odbora za biotehničke nauke Odjeljenja prirodno-matematičkih i tehničkih nauka ANURS-a održan je Okrugli sto „Svjetski dan šuma“ 21. marta 2022. godine.
Suorganizatori okruglog stola su bili JPŠ „Šume Republike Srpske“, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske i Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci. 
Ove godine svjetski dan šuma je posvećen održivom razvoju šuma sa sloganom Izaberimo održive šume za ljude i planetu i obilježavanju 30 godina šumarstva Republike Srpske. 
Na ovom Okruglom stolu predavanja su održali: 
  • prof. dr Zoran Govedar, dopisni član ANURS-a – 30 godina šumarstva Republike Srpske 
  • mr Slaviša Opačić – Upravljanje zaštićenim područjima u okviru JPŠ „Šume Republike Srpske“ 
  • mr Goran Zubić – Uloga i značaj šumskih staništa za održivi razvoj lovstva i 
  • dr Srđan Dražić – Savremeni informacioni sistemi u šumarstvu Republike Srpske. 
U okviru teme koja se odnosi na 30 godina šumarstva Republike Srpske istaknut je značaj šumarstva kao privredne grane za ukupni društveno-ekonomski razvoj. Posebna pažnja je posvećena ekonomskim, ekološkim i socijalnim funkcijama šumskih ekosistema i razvoju Javnog preduzeća šumarstva „Šume Republike Srpske“ koje gazduje šumama u vlasništvu Republike. Predstavljeni su osnovni strateški ciljevi šumarstva sa osvrtom na značajne događaje i reformske procese u protekle tri decenije.
Upravljanje zaštićenim područjima u okviru JPŠ „Šume Republike Srpske“ predstavlja značajnu temu zbog sve izraženije potrebe povećanja površina šuma i šumskih zemljišta sa različitim režimima zaštite. Prezentovane su osnovne karakteristike značajnijih zaštićenih područja, njihovi ekološki i turističko-rekreativni potencijali. Zaključeno je da se u skladu sa operativnim planovima treba nastaviti sa izdvajanjem i zaštitom novih šumskih kompleksa u cilju povećanja površina zaštićenih područja.
U šumarstvu Republike Srpske aktuelizovano je uvođenje savremenih informacionih sistema koji se odnose na integraciju i primjenu GIS tehnologija. Ukazano je na vodeće svjetske kompanije koje nude informaciono-tehnološka rješenja za potrebe šumarstva. Cilj razvoja i primjene informacionih sistema je dobijanje boljeg uvida u proizvodnju i profitabilnost, intenzivno planiranje resursa, utvrđivanje rizika i kontrolni monitoring. Predstavljena je povezanost prikupljanja, obrade, analize i kontrole informacija u jedinstveni informacioni sistem.
Održavanje okruglog stola medijski je obilježeno ‒ RTRS (Jutarnji program, Srpska danas i centralni dnevnik) i u dnevnoj štampi. 
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab