Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

IZAŠAO IZ ŠTAMPE TREĆI TOM ENCIKLOPEDIJE REPUBLIKE SRPSKE

15.03.2021.Poslije prvog (odrednice pod slovima A–B, objavljen 2017) i drugog (odrednice pod slovima V–G, objavljen 2018),  nedavno je objavljen i treći tom Enciklopedije Republike Srpske. 
 
Treći tom Enciklopedije Republike Srpske obuhvata 1235 odrednica i više od 200 pridodatih odrednica pod slovima D, Đ, E Ž, kao i 589 fotografija i 17 karata. Kao i u prethodna dva toma, prema karakteru i sadržaju preovlađuju odrednice iz istorije i etnologije i odrednice o naseljima. Pored odrednica mikropedijskog karaktera, u ovom tomu zastupljene su i kompleksne odrednice, kao što su: Drugi svjetski rat, Doboj, Derventa, Demografija, Država, Eparhije (episkopije) Srpske pravoslavne crkve, Elektroenergetski potencijal Republike Srpske, Etnologija kod Srba u Bosni i Hercegovini, Endemske vrste živog svijeta u Republici Srpskoj itd. U radu na trećem tomu bilo je angažovano 16 stručnih redakcija i 336 autora. 
 
Kao i u ranijim, i u ovom tomu Enciklopedije Republike Srpske pojedine teme prvi put su enciklopedijski obrađene, a pojedine, takođe prvi put, sagledane u kontekstu Republike Srpske. Prilikom njihove obrade poštovan je uobičajeni enciklopedistički princip da se objavljuju samo pouzdane i svedene informacije, a izuzetno nagoviještena je mogućnost novih metoda i tehnika u tumačenju pojedinih pitanja.  Određene koncepcijske dopune proizašle su iz nastojanja da se u Enciklopediji stvori što potpunija slika o Republici Srpskoj, njenoj istoriji i sadašnjosti. Zbog toga su i u ovom tomu Enciklopediji zastupljene pojedine odrednice opštijeg karaktera. Takođe,  publikacije enciklopedijskog tipa teško mogu ostvariti potpunu ujednačenost u sadržaju i obradi odrednica, kao i ravnomjernu zastupljenost obuhvaćenih oblasti. Za detaljno sagledavanje koncepcijskih postavki i konkretnih rješenja za izradu Enciklopedije Republike Srpske, Redakcija Enciklopedije upućuje čitaoce na Predgovor prvog toma Enciklopedije. 
 
Rad na trećem tomu Enciklopedije Republike Srpske odvijao se predviđenom dinamikom, iako uz mnoge prepreke. Pored razumljivih teškoća u angažovanju kompetentnih autora i u organizaciji posla, skoro čitave 2020. godine duže ili kraće zastoje u radu pruzrokovala je epidemija virusa kovid-19. Zbog toga je realizacija ranije zadatih rokova iziskivala krajnje angažovanje svih aktera uključenih u izradu trećeg toma (autora odrednica, urednika stručnih redakcija, Stručne službe, redaktorâ, Izvršnog odbora). Ipak, održavanje i unapređenje visokih standarda u koncepciji i kompoziciji, sadržaju i tehničkoj obradi u realizaciji projekta Enciklopedije Republike Srpske postavljeno je kao stalni imperativ.
 
Reakcije na prva dva toma Enciklopedije Republike Srpske bile su pozitivne. Za prvi tom Enciklopedije  Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske dodijeljena je Nagrada za najboljeg izdavača u dijaspori na 62. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2017. godine, kao i Specijalna nagrada „Glasa Srpske“ na Sajmu knjiga u Banjoj Luci 2018. godine. Za drugi tom Enciklopedije Akademiji je dodijeljeno Specijalno priznanje za najboljeg izdavača godine na 63. međunarodnom beogradskom sajmu knjiga 2018. godine.
Kao i poslije objavljivanja prethodna dva toma, objavljivanje trećeg toma Enciklopedije Republike Srpske omogućiće javnosti da u dobroj namjeri ukaže na nedostatke, propuste i manjkavosti, koje će Redakcija Enciklopedije nastojati da otkloni. Eventualne činjenične greške i drugi propusti bili bi ispravljeni u dodatnom tomu Enciklopedije. 
Enciklopedija Republike Srpske već se profilisala kao publikacija od najvećeg značaja, kao najznačajniji naučni projekat u Republici Srpskoj i najzahtjevniji koji je realizovan ili se realizuje pod okriljem Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. Ona sve više postaje opšte dobro, kako za akademsku zajednicu tako i za široku javnost.
 
 
REDAKCIJA Enciklopedije Republike Srpske
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab