Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

PLENARNI PREDAVAČI XII. MEĐUNARODNE NAUČNE KONFERENCIJE „SAVREMENI MATERIJALI“

12.07.2019.


XII. međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ održaće se,  u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, 1. i 3. septembra 2019. godine u Banjoj Luci.
Cilj Konferencije jeste da se sveobuhvatno prikažu multidisciplinarna istraživanja iz oblasti savremenih materijala, najnovija saznanja i tendencije razvoja oblasti savremenih materijala. Rad Konferencije odvijaće se u okviru tri simpozijuma: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja; Biomaterijali i nanomedicina; Voda. 
Posebna pažnja biće posvećena primjeni savremenih materijala u nauci, tehnologiji i industriji i to u oblastima kao što su: istraživanje novih materijala; materijali sa izmijenjenim osobinama; eko i ne-eko materijali; biomaterijali i nanomedicina; primjena savremenih materijala u tehnologiji, mašinskoj, tekstilnoj i elektroindustriji, poljoprivredi, građevinarstvu, medicni, stomatologiji, farmaciji...; materijali za ishranu i čuvanje namirnica, reciklirani materijali i druge oblasti koje su obuhvaćene upotrebom savremenih materijala.
Rad Konferencije odvijaće se putem plenarnih predavanja i poster sesija. Na ovogodišnjoj Savremeni Materijali 2019, u okviru plenanih predavanja, svoje radove izložiće sledeći autori:

1. Akademik Slavko Mentus, Srbija

2. Prof. dr Saverio Afatato, Italija

3. Prof. dr Frančesko Bokikio, Italija,

4. Prof. dr Stane Pejovnik, Slovenija

5. Prof. dr Žan Mari Duboa, Francuska

6. Prof. dr Spomenka Kobe, Slovenija

7. Prof. dr Plamen Tsankov, Bugarska

8. Prof. dr Nenad Filipović, Srbija

9. Prof. dr Fatima Živić, Srbija, 

10. Prof. dr Duško Dudić, Južna Afrika

11. Prof. dr Đuro Koruga, Srbija

12. Akademik Perko Vukotić, Crna Gora

13. Prof. dr Vanja Radolić, Hrvatska

14. Prof. dr Zdenka Stojanovska, Makedonija

15. Prof. dr Jana Vaupotič, Slovenija

16. Prof. dr Predrag Kolarž, Srbija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab