Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Održan naučni skup „Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države”

01.11.2018.


U okviru obilježavanja stogodišnjice od kraja Prvog svjetskog rata, Odjeljenje društvenih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizvovalo je naučni skup „Kraj Prvog svjetskog rata i nastanak jugoslovenske države”. Skup je počeo sa radom 30. oktobra u 17.00 časova, a rad je nastavljen 31. oktobra sa početkom u 9. časova.
Skup je otvorio akademik Nikola B. Popović, predsjednik Organizacionog odbora, a prisutne je pozdravio akademik Drago Branković, sekretar Odjeljenja društvenih nauka.
Cilj skupa je bio da se, sa naučnog stanovišta, sagledaju bitni aspekti završetka Prvog svjetskog rata, imajući u vidu političke, društvene, kulturne i duhovne prilike nastanka jugoslovenske države. 
Radove na skupu izložili su: prof. dr Siniša Karan, prof. dr Dušan Berić, dopisni član ANURS-a, dr Vojislav Pavlović, prof. dr Boro Bronza, doc. dr Nenad Ninković, prof. dr Goran Vasin, akademik Nikola B. Popović, Marko Romić, prof. dr Dragiša Vasić, msr Draženko Đurović, dr Boris Milosavljević, dr Galib Šljivo, mr Željko Vujadinović, doc. dr Draga Mastilović, prof. dr Zdrava Stojanović, akademik Drago Branković, dr Radovan Pilipović, prof. dr Staniša Tutnjević, dopisni član ANURS-a, prof. dr Mladen Šukalo, msr Aleksandra Savić, doc. dr Sarita Vujković, msr Stojanka Lužija, msr Sandra Lukić, prof. dr Slavojka Beštić Bronza, msr Radovan Subić, prof. dr Goran Latinović, prof. dr Slobodan Bjelica, doc. dr Borivoje Milošević. 
 
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab