Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OKRUGLI STO ``ULOGA AKADEMIJA U IZGRADNjI EVROPSKOG ISTRAŽIVAČKOG PROSTORA`` i PREDAVANjE DR GILBERTA FAJLA ``UMREŽAVANjE KAO NAČIN PROMOVISANjA INOVACIJA U JUGOISTOČNOJ EVROPI``

12.06.2008.


            Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske organizovala je 12. juna 2008. godine okrulgi sto na temu ``Uloga akademija jugoistočne Evrope u izgradnji evropskog istraživačkog prostora``. Istog dana, sekretar Evropske akademije nauka dr Gilbert Fajl održao je predavanje na temu ``Umrežavanje kao način promovisanja inovacija u jugoistočnoj Evropi``.

            Učesnici ova dva događaja bili su članovi Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, dekani, prodekani i profesori Univerziteta u Banjoj Luci, predstavnici Privredne komore Republike Srpske i ministarstva nauke i tehnologije.

            Zaključeno je da se mora intenzivnije raditi na jačanju uloge koju Akademija treba da ima i iznalaženju načina kako Akademija može nezavisno da doprinese u savjetovanju političara, naučne zajednice, privrede u cilju postizanja zajedničkog cilja – biti kompetetivan.
  

            Dr Gilbert Fajl je u okviru svog predavanja pokušao da približi značaj koji umrežavanje ima posebno za naučnike, te predstavio nekoliko modaliteta umrežavanja.

            Poseban akcenat dr Fajl je stavio na savjetodavnu i koordinirajuću ulogu koju nacionalne akademije trebaju imati među onima koji su odgovorni za obrazovni, istraživački, naučni i tehnološki razvoj zemlje.

Prezentacija dr Gilberta Fajla

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab