Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

SVEČANO OTVORENA LABORATORIJA ZA SOLARNU ENERGETIKU, 8. Oktobar 2012.

08.11.2012.    U Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske otvorena je danas, 8. novembra 2012. godine, laboratorija za solarnu energetiku. Laboratoriju su svačano otvorili predsjednik Akademije akademik Rajko Kuzmanović i ministar nauke i tehnologije prof. dr Jasmin Komić.
    Uspostavljanje laboratorije za solarnu energetiku pri Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske rezultat je višegodišnjeg rada na naučnoistraživačkim projektima iz oblasti alternativnih - obnovljivih izvora energije, posebno solarne energije, čiji je koordinator akademik Dragoljub Mirjanić. Dosadašnje projekte finansirali su Ministarstvo nauke i tehnologije Republike Srpske i Unesko.
Laboratorija je direktno povezana sa solarnom elektranom fotonaponske snage 2 kWp, koja je postavljena na krovu Akademijine zgrade. Na ovaj način biće omogućeno kontinuirano praćenje uticaja intenziteta sunčevog zračenja, temperature vazduha, brzine vjetra i vlažnosti vazduha na energetsku efikasnost fotonaponske solarne elektrane na području Banjaluke. Dobijeni rezultati moći će se koristiti za vršenje tehnoekonomskih analiza isplativosti izgradnje solarnih elektrana u realnim uslovima.
        Električna energija dobijena iz ove solarne elektrane, preko odgovarajućeg invertora, eksperimentalno će se koristiti u lokalnoj mreži. Ovim Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske postaje prva javna institucija koja će dio električne energije koristiti iz obnovljivih izvora energije, i prva naučnoistraživačka institucija sa ovakvom laboratorijom. Time će se , pored ostalog, bar djelimično dati doprinos podizanju nivoa svijesti o korištenju „čistih“ izvora energije.
Svečanom činu, pored članova Akademije,  prisustvovali su i predstavnici naučnoistraživačkih i obrazovnih institucija.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab