Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

IZLOŽBA "ALEKSA ŠANTIĆ I MOSTARSKI KNjIŽEVNI KRUG"

27.05.2024.Začetak mostarskog književnog kruga najneposrednije nalazimo u radu Srpskog pjevačkog društva „Gusle“ u Mostaru, ali na širem kulturnom i književnom planu njegov nastanak i ugled treba sagledavati u kontekstu razvoja srpske književne tradicije u Bosni i Hercegovini, koja krajem devetnaestog i početkom dvadesetog vijeka doživljava snažan uspon. Neposredno ili posredno brojne su ličnosti svojim radom bile vezane za mostarski književni i kulturni krug. Osim Alekse Šantića, Jovana Dučića, Svetozara Ćorovića, Atanasija Šole, Jovana Protića, Rista Kisića, braće Radović i Rista Radulovića, treba svakako još pomenuti Dušana Vasiljevića, Milana Ćukovića, Vicka Tripkovića, Milana Radulovića, Rista Boškovića i Stevana Žakulu. U tom krugu bili su i rano prekraćeni daroviti pjesnici Jeftan i Jakov Šantić, Aleksina znatno mlađa braća, kao i Osman Đikić, miljenik mostarske književne čaršije i cjelokupne srpske književnosti toga vremena. Iz tog kruga iznikao je i Vladimir Ćorović, deset godina mlađi Svetozarev brat, potonji znameniti istoričar i književni kritičar, kao i pisci Jovan Palavestra, Hamza Humo i Jovan Radulović.
 
OTVARANjE IZLOŽBE: 
Ponedeljak, 27. maj 2024. godine u 20.00 časova,
Galerija ANURS,  bana Lazarevića 1, Banja Luka
 
PLAKAT
 
 
 
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab