Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

SASTANAK SA DIREKTOROM CENTRA ZA EVROPSKE SIGURNOSNE STUDIJE

23.05.2023.


Predsjednik ANURS-a, akademik Rajko Kuzmanović primio je, 23. maja 2023. godine,  direktora Centra za evropske sigurnosne studije iz Holandije gospodine Merijna Hartoga.
Gospodin Hartog upoznao je predsjednika Kuzmanovića sa projektom koji ovaj centar provodi u BiH na temu „Bosna i Hercegovina gradi inkluzivni nadzor nad sigurnošću“.
Projekat ima za cilj jačanje demokratskog upravljanja i inkluzivnog nadzora sigurnosnog sektora u BiH na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou. Kroz niz aktivnosti izgradnje kapaciteta, projekat će nastojati doprinijeti boljem informisanju, efikasnijem i inkluzivnijem nadzoru nad sigurnostnim sektorom u BiH.
Projekat finansira Ministarstvo inostranih poslova Kraljevine Holandije i trajaće do 2026.godine, a implementira se u saradnji sa Centrom za sigurnosne studije (Sarajevo) i Evropskim defendologija centrom (Banja Luka).
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab