Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Obavještenje o održavanju šesnaeste međunarodne naučne konferencije „Savremeni materijali 2023“

10.02.2023.


Pozivamo Vas da učestvujete u radu 16. međunarodne naučne konferencije “Savremeni materijali“, koja će se održati 7. i 8. septembra 2023. godine u organizaciji Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske u Banjoj Luci.
 
Rad Konferencije odvijaće se u okviru plenarnih predavanja i poster sesija.
 
Okvirne teme za dostavljanje apstrakata su: nauka o materiji, kondenzovana materijala i fizika čvrstog stanja, biomaterijali i nanomedicina, voda.
 
Apstrakte je potrebno dostaviti do 2. jula 2023. godine. Obavještenje o prihvatanju radova za izlaganje na konferenciji biće upućeno autorima do 15. jula 2023. godine.
Rok za dostavljanje kompletnih radova je 10. avgust 2023. godine.
U Program rada biće uvršteni samo radovi koji su poslani u predviđenom roku.
 
Način prijave apstrakata i slanja radova odvijaće se kao i prethodnih godina, putem e-sistema, sajta www.savremenimaterijali.info .
 
Prvi poziv
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab