Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OTVARANjE SISTEMA ZA KONTROLU I MJERENjE ENERGETSKE EFIKASNOSTI SOLARNIH PANELA

03.06.2022.


U okviru Laboratorije za solarnu energetiku Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske, kao rezultat višegodišnjih projekata koje je finansiralo Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, razvijen je Sistem za kontrolu i mjerenje energetske efikasnosti solarnih panela. Ovaj sistem jedinstven je po svojim karakteristikama i služiće se za mjerenje energetske efikasnosti solarnih panela do najvećih dimenzija koje su danas u komercijalnoj primjeni. Sistem je povezan sa softverom i bazom podataka pa će tako biti omogućena akvizicija, praćenje i arhiviranje svih potrebnih podataka dobijenih mjerenjem solarnih panela putem konzolnog stola, što u praksi znači da ćemo imati realne podatke o tome koliki prinos energije mogu dati novi panela ili koliki daju paneli koji su već instalirani, nezavisno o tome kakvu je deklaraciju dao proizvođač.

Sistem za kontrolu i mjerenje energetske efikasnosti solarnih panela biće svečano otvoren i javnosti predstavljen 3. juna 2022. godine u 12.00 časova u Akademiji nauka i umjetnosti Republike Srpske. Svečano otvaranje Sistema obaviće predsjednik ANURS-a akademik Rajko Kuzmanović i ministar za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo, mr Srđan Rajčević, a o mogućnostima i prednostima mjerenja energetske efikasnosti solarnih panela govoriće potpredsjednik ANURS-a, akademik Dragoljub Mirjanić.

POZIVNICA

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab