Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

KNjIŽEVNA TRIBINA POVODOM 80 GODINA ŽIVOTA I 60 GODINA RADA AKADEMIKA GOJKA ĐOGA

21.12.2021.Odjeljenje književnosti i umjetnosti Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje Književnu tribinu povodom 80 godina života i 60 godina rada akademika Gojka Đoga i predstavljanje zbornika „Pjesnik Gojko Đogo“.
 
Akademik Gojko Đogo rođen je 21. septembra 1940. u Vlahovićima kod Ljubinja. Opštu književnost sa teorijom književnosti završio je na Filološkom fakultetu u Beogradu, 1964. godine. Oko dvije godine radio je kao novinar u reviji „Duga”, potom kao urednik književne i izdavačke djelatnosti u Domu omladine Beograda. Uređivao je ediciju DOB i vodio književne tribine. Neko vrijeme bio je direktor Izdavačko-knjižarske agencije „Tačka”. Bio je jedan od osnivača i urednik listova „Književna reč” i „Demokratija”. 
 
Piše poeziju, eseje, književnoteorijske i kritičke tekstove.
Pjesme i eseji prevedeni su mu na petnaestak jezika: engleski, francuski, njemački, ruski, španski, rumunski, poljski, češki, slovački, švedski, mađarski, turski, albanski, makedonski, slovenački...
 
Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 27. juna 1997, a za redovnog 21. juna 2004. godine.
 
Književna tribina biće održana 21. decembra 2021. godine sa početkom u 18.00 časova u Velikoj sali ANURS-a, a predviđeno je da učestvuju: prof. dr Jovan Delić, dopisni član SANU, prof. dr Ranko Popović, dopisni član ANURS-a i prof. dr Duško Pevulja.
 
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab