Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

OBAVJEŠTENjE O ODRŽANOJ SJEDNICI SKUPŠTINE ANURS-a

22.12.2020.


Sjednica Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske održana je 17. decembra 2020. godine. Zbog situacije koju je izazvala pandemija virusa Kovid 19, te nemogućnosti fizičkog prisustva većeg broja članova Akademije uslijed obaveze izolacije i pojave simptoma virusa, sjednica je održana elektronskim putem.
Na sjednici je usvojen zapisnik sa prehtodne sjednice Skupštine, podnesena informacija o izradi trećeg toma Enciklopedije Republike Srpske, usvojen Srednjoročni plan ANURS za 2021-2024. godinu, kao i Program rada za 2021. godinu i Izvještaj o radu ANURS-a za prethodni četverogodišnji period. Takođe su usvojene izmjene i dopune Statuta ANURS-a i donesena Odluka o produženju mandata članovima Predsjedništva i sekretara ANURS-a. Skupština je dala saglasnost na odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Službi ANURS-a i koeficijentima za plate zaposlenih.
Izborno tijelo Skupštine Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske sačinjava 27 članova u radnom sastavu, od kojih je 24 učestvovalo u radu elektronske sjednice i glasalo po svim tačkama dnevnog reda. 
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab