Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

SIMPOZIJUM "REPRODUKTIVNO ZDRAVLjE - PRVI USLOV OPSTANKA"

02.12.2019.


Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Odbor za reproduktivno zdravlje i demografiju Odjeljenja medicinskih nauka, Univerzitet za mir Ujedinjenih nacija i Evropski centar za mir i razvoj organizuju simpozijum "Reproduktivno zdravlje - prvi uslov opstanka" 2. decembra 2019. godine u Banjoj Luci u Velikoj sali ANURS-a, sa početkom u 13.00 časova.
Radno predsjedništvo simpozijuma čine akademik Drenka Šećerov Zečević, akademik Dragan Danelišen, prof. dr Nenad Babić i akademik Marko Vuković.
Predavanja će održati dr Alen Šeranić, prof. dr Nenad Babić, prof. dr Sanja Sibinčić, prof. dr Jelica Predojević Samardžić, prof. dr Mirjana Rašević i prof. dr Draško Marinković.
 
PROGRAM RADA
Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab