Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Slavko Leovac


Slavko Leovac

Akademik Slavko Leovac (27. mart 1929, Mostar – 5. septembar 2000, Beograd).

Dopisni član ANU BiH. Dopisni član ANURS od 11. oktobra 1996, redovni član ANURS od 27. juna 1997.

Potpredsjednik ANURS od 11 oktobra 1996, a predsjednik Akademije od 4. maja 2000. do 5. septembra 2000.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab