Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Veselin Perić


Veselin Perić

Akademik VESELIN PERIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu, Univerziteta u Podgorici i Univerziteta u Istočnom Sarajevu, u penziji, rođen 20. januara 1930. Zagorič, Podgorica.

Uža naučna oblast algebra, linearna algebra i matematičko programiranje.

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabran je 1987. godine.

Od 1996. godine dopisni je član, a od 27. juna 1997. redovni član Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske. 

Preminuo 3. decembra 2009. godine.

Biografija

 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab