Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Slavica Jandrić


Slavica Jandrić

Prof. dr  SLAVICA JANDRIĆ, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, rođena 2. jula 1952, Mrkonjić Grad.

Naučne oblasti – fizikalna medicina, rehabilitacija i fizijatrija. 

Za dopisnog člana u radnom sastavu ANURS-a izabrana je 4. decembra 2015. 

Preminula 27. aprila 2021. u Banja Luci.

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab