Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Slavica Jandrić


Slavica Jandrić

Prof. dr  SLAVICA JANDRIĆ, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci rođena je 2. jula 1952. u Mrkonjić Gradu.

Uža naučna oblast – fizikalna medicina i rehabilitacija.

Za dopisnog člana u radnom sastavu ANURS-a izabrana je 4. decembra 2015. 

Biografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab