Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Dragan Danelišen


Dragan Danelišen

Akademik DRAGAN DANELIŠEN, redovni profesor u penziji, rođen 14. juna 1941. u Banjoj Luci (uža naučna oblast hirurgija i dječja hirurgija). 

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske izabran je 5. septembra 2008, a za redovnog 21. decembra 2012. godine.

Od 2016. sekretar je Akademijinog Odjeljenja medicinskih nauka.

Biografija

Bibliografija

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab