Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Članovi


Desanka Kovačević - Kojić


Desanka Kovačević Kojić

Akademik prof. dr DESANKA KOVAČEVIĆ-KOJIĆ, profesor Univerziteta u Sarajevu, u penziji, rođena 3. oktobra 1925, Sarajevo.

Uža naučna oblast – istorija srednjeg vijeka. 

Za dopisnog člana Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine izabrana je 1975, a za redovnog člana 1981. godine. Za redovnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabrana je 1994. godine.

Član je ANURS-a izvan radnog sastava od 1996. godine.

Preminula 13. avgusta 2022. godine u Beogradu

Biografija

Bibliografije

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab