ПРВА СЈЕДНИЦА ОРГАНИЗАЦИОНОГ ОДБОРА НАУЧНОГ СКУПА „20 ГОДИНА РАЗВОЈА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“

12.03.2012.Академија наука и умјетности Републике Српске предвидјела је програмом рада за 2012. Годину одржавање научног скупа са међународним учешћем „20 година развоја Републике Српске“. Циљ овог скупа јесте да се, прије свега на научним основама, сагледа укупан друштвени развој Републике Српске од њеног оснивања до данас, те да укаже на правце развоја у свим областима у будућности.
Стога је одржана Прва сједница Организационог одбора научног скупа 12. марта 2012. године у просторијама Академије наука и умјетности.
На овој првој, конститутивној сједници потврђен је академик Рајко Кузмановић за предсједника Одбора, проф. др Јасмин Комић, потпредсједник и госп. Милорад  Додик, почасни предсједник.
Одбор је расправљао о питањима саме концепције скупа, дефинисао да би вријеме одржавања скупа требало да буде у другој половини септембра, те утврдио финансијски план организације скупа. Такође је именован Извршни секретеријат Одбора који ће бити носиоц свих активности организације. 
Закључено је да ће се рад скупа одвијати у оквиру пленарних предавања, те да ће бити позвани угледни домаћи и страни научници и јавне личности које су у непосредној вези са свим дешавањима у Републици Српској. Такође ће бити позвани представници десетак академија из иностранства, са којима АНУРС има склопљен споразум о сарадњи.
Главни покровитељ скупа је Предсједник Републике Српске, а Влада Републике Српске финансираће организацију овог скупа, који представља наставак обиљежавања овог значајног јубилеја за Републику Српску.


Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб