АКАДЕМИК ТОМАШ ОБЈАВИО НОВИ МЕТОД КОМПОЗИТНОГ МЈЕРЕЊА ДРУШТВЕНОГ РАЗВОЈА

26.09.2022.


Академик Рајко Томаш, редовни члан Академије наука и умјетности Републике Српске, објавио је нови мултикритеријални метод мјерења потенцијалног квалитета живота, односно успјешности друштвеног развоја. У раду под насловом Measurement of the Concentration of Potential Quality of Life in Local Communities (Мјерење концентрације потенцијалног квалитета живота у локалним заједницама) који је штампан у августовском броју водећег свјетског часописа у области мјерења свих аспеката квалитета живота Social Indicators Research (Tomaš, R. Measurement of the Concentration of Potential Quality of Life in Local Communities. Soc Indic Res 163, 79–109 (August 2022). https://doi.org/10.1007/s11205-022-02895-9), академик Томаш је поставио теоријске основе потенцијалног квалитета живота, заснивајући их на неједнакости расподјеле објективних услова живота (природних, економских, демографских, социјалних) и реакцијама становништва на те разлике.

Посебан научни допринос овог рада представља метод мјерења релативне концентрације потенцијалног квалитета живота. Аутор је развио нови синтетички (композитни) индекс релативне концентрације који на специфичан начин рјешава проблем агрегирања, хармонизације и пондерисања података, што је у овој области истраживања управо најкомпликованији дио.Такође, презентован је и оригиналан начин класификовања потенцијалног квалитета живота и његовог рангирања за анализиране субјекте.Метод мјерења истовремено идентификује за све анализиране субјекте предности и заостајања у одређеним аспектима развоја, показујући релативни положај и ранг сваког обиљежја за сваког субјекта у оквиру анализиране цјелине. Због тога је метод погодан за идентификовање неједнакости у друштвеном развоју сложених друштвених заједница (нпр. општина и регија у оквиру једне државе, држава у оквиру уније и слично) и развој стратегија и политика за уједначавање развоја.

Примјена новог метода објашњена је на примјеру општина Републике Српске. Овим радом акдемик Томаш је наставио теоријски и методолошки развој његовог концепта релативне концентрације који је објавио у књизи (прво поглавље) Globalization and Entrepreneurship in Small Countries (Глобализација и предузетништво у малим земљама) у Њујорку 2019. године у издању Routledge,једног од најпознатијих свјетских издавача.

Детаљније о раду: https://doi.org/10.1007/s11205-022-02895-9

Детаљније о часопису:https://www.springer.com/journal/11205

 

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб