ОДРЖАНА СЈЕДНИЦА СКУПШТИНЕ АНУРС-а

22.09.2021.


Сједница Скупштине Академије наука и умјетности Републике Српске, на којој је извршен избор руководства Академије, одржана је 22. септембра 2021. године у 12.00 часова у просторијама Академије.

На овој сједници поднесена је информација о раду Академије у периоду од 2016-2021. године, потврђени су секретари и замјеници секретара Академијиних одјељења, те  изабрано  ново руководство Академије.

Након проведеног тајног гласања, за предсједника Академије изабран је академик Рајко Кузмановић, за потпредсједника академик Драгољуб Мирјанић, за генералног секретара академик Драго Бранковић и члана Предсједништва академик Мирко Шошић. Скупштина ће на сједници у децембру ове године бирати још једног потпредсједника.

Скупштина је потврдила избор секретара и замјеника секретара у:

Одјељењу друштвених наука – секретар академик Снежана Савић, замјеник академик Витомир Поповић;

Одјељењу књижевности и умјетности – секретар академик Бранко Летић, замјеник секретара дописни члан Ранко Поповић;

Одјељењу природноматематичких и техничких наука – секретар Бранко Шкундрић, замјеник секретара дописни члан Есад Јакуповић

Одјељењу медицинских наука – секретар академик Драган Данелишен, замјеник секретара академик Марко Вуковић.

 

Уводна бесједа Предсједника АНУРС-а

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб