Други том Енциклопедије Републике Српске изашао из штампе

24.10.2018.


Други том Енциклопедије Републике Српске, према плану, је изашао из штампе у октобру ове године и биће представљен на 63. Међународном сајму књига у Београду.
 
Овим томом обухваћене су одреднице које припадају словима В и Г, а на 760 страна овог енциклопедијског примјерка, на А 4 формату, представљено је укупно 1450 одредница, 520 фотографија и 17 карата. Други том Енциклопедије штампан је у складу са свим стандардима и идентичних је корица, боје, тиске и готово истог обима као и први том. Текстови одредница обрадили су преко 40 области, а на њима је радил 15 стручних редакција са 323 сарадника, поред сталног стручног тима од десет људи. Имајући у виду велики број различитих сарадника и области, остварена је максимална уједначеност у садржају и обради одредница, као и равномјерна заступљеност обухваћених области.
 
Најзаступљеније су одреднице о насељеним мјестима којих има 377 (26 %), потом слиједи 240 одредница из области историје  (16,50%), образовања свих степена 179 (12,30%), цркве и религије свих конфесија 83 (5,70%), те спорта, природних наука, друштвених наука и друго.
 
Насељена мјеста заузимају највећи дио садржаја Енциклопедије, јер је управо у томе њена највећа специфичност у односу на друга енциклопедијска издања, а у Републици Српској их, поред 57 општина и седам градова, има 26500. Тиме је представљен простор Републике Српске и у историјској и у садашњој димензији.
Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб