ОДРЖАНА IV СЈЕДНИЦА ПРЕДСЈЕДНИШТВА АНУРС-а

14.03.2018.


Предсједништво АНУРС-а одржало је своју IV сједницу 14. марта 2018. године, са почетком у 12.00 часова у Малој сали Академије наука и умјетности Републике Српске.

На сједници су усвојени извјештај о раду за 2017. годину, извјештај о финансијском пословању Академије у 2017. години, усвојене измјене и допуне Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста, као и критеријуми за избор чланова АНУРС-а. Такође је разматран и усвојен план активности и термина за провођење избора чланова Академије, именовани су организациони одбори научних скупова које ће Академије организовати у 2018. години, као и донесена одлука о обиљежавању 25 година рада Академије. Предсједништво је разматрало и питања покретања нових научних пројеката и учешћа на научним конференцијама у организацији других институција.

Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб