Лабораторије


У сврху научноистраживачког рада, у просторијама АНУРС-а отворене су двије лабораторије.
 
  • Лабораторија за електронску микроскопију (донација Универзитета у Љубљани) отворена је 23. марта 2012. године. Служи за научно-истраживачки рад у области природних, техничких и медицинских наука. Помоћу електронског микроскопа могуће је увећање узорака, како чврстих тако и флуидних, до стотину хиљада пута. Предност електронске микроскопије у односу на свјетлосну јесте у томе што доприноси бољој видљивости саме структуре узорка и на тај начин омогућује прецизнија и детаљнија одређивања и мјерења унутар грађе материје.
  • Лабораторија за соларну енергетику отворена је 8. новембра 2012. године. Директно је повезана са соларном електраном фотонапонске снаге 2 kWp, која је постављена на крову Академијине зграде. На овај начин омогућено је континуирано праћење утицаја интензитета сунчевог зрачења, температуре и влажности ваздуха, као и брзине вјетра на енергетску ефикасност фотонапонске соларне електране на подручју Бање Луке. Електрична енергија добијена из ове електране, преко одговарајућег инвертора, експериментално ће се користити у локалној мрежи. Тако ће Академија постати прва јавна институција која ће дио електричне енергије користити из обновљивих извора и прва научноистраживачка институција са оваквом лабораторијом.Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб