Научно-истраживачки пројекти одјељења књижевности и умјетности


  1. Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине пројекат је који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2005–2011). 
  2. Сабрана дјела Пера Слијепчевића назив је пројекта који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2007–2009). 
  3. Српска књижевна баштина пројекат је који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2013). 
  4. Пројекат Језик медија и језичка култура финансирало је Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2013). 
  5. Пројекат Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интерференције финансирало је Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2013). 
  6. Српска књижевна баштина у БиХ пројекат је који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012–2013). 
  7. Говори Босне и Херцеговине у контексту дијалекатске интер­фе­ренције. Овај пројекат финансирало је Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2014−2015). 
  8. Пројекат Језик медија и језичка култура финансирало је Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012–2014). 
  9. Језичке и стилске карактеристике текстова о Великом рату. Пројекат је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2014–2015).
  10. Испитивање српског дијалекатског комплекса Босне и Херцеговине назив је пројекта који је финансирало Министарство науке и технологије Владе Републике Српске (2012–2014). Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб