Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

Odbor za pravne nauke


Članovi odbora:

  1. Akademik Vitomir Popović, predsjednik;
  2. Akademik Snežana Savić, zamjenik;
  3. Akademik Rajko Kuzmanović;
  4. Akademik Mirko Vasiljević;
  5. Akademik Radovan Vukadinović
  6. Prof. dr Radomir Lukić;
  7. Prof. dr Marko Rajčević;
  8. Prof. dr Milan Tomić;
  9. Prof. dr Duško Medić;
  10. Prof. dr Željko Mirjanić.Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab