Bilten |
ĆIR |  LAT |  EN

PREMINUO INOSTRANI ČLAN ANURS-a AKADEMIK LjUBIŠA RAKIĆ

14.10.2022.Akademik Ljubiša Rakić (Sarajevo, 11.april 1931), redovni član Srpske akademije nauka i umetnosti i inostrani član ANURS-a preminuo je u 92. godini života u Beogradu 14. oktobra 2022. godine.

Akademik Rakić bio je jedan od najistaknutijih stručnjaka u oblasti neuronauka, koji je oformio najsavremeniju školu neurobiologije u Srbiji čime je uticao na stvaranje savremenih naučnih tokova u ovoj oblasti.

Magistrirao  je  i doktorirao (1960)  na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu,  gdje nakon završetka osnovnih studija počinje da radi kao asistent na Katedri za fiziologiju.  Na Medicinskom fakultetu u Beogradu  prošao je sva univerzitetska zvanja, a za redovnog profesora  fiziologije i biohemije izabran je 1974. godine. Takođe, bio je profesor na postdiplomskim studijama iz oblasti neurobiologije na Beogradskom univerzitetu.

Stručno se  usavršavao u Institutu akademika P.K. Anohina u Moskvi (1956)  i Institutu za istraživanje mozga Kalifornijskog univerziteta u Los Anđelesu (1961-1962).  Dugi niz godina bio je upravnik Centra za naučnoistraživački rad Kliničkog centra Srbije u Beogradu, kao i Instituta za biohemiju. Osnovao je Laboratoriju za neurofiziologiju i neurohemiju (danas Odjeljenje za neurobiologiju) u Institutu za biološka istraživanja „Siniša Stanković” Beogradskog univerziteta, kao i Međunarodnu laboratoriju za istraživanje mora u Kotoru pod pokroviteljstvom Uneska i Nacionalnog instituta za zdravlje američke vlade.

Za dopisnog člana Srpske akademije naujka i umetnosti izabran je 1974, a za redovnog 1983. godine. Za inostranog člana ANURS-a izabran je 9. decembra 2011. godine. 

Copyright © 2017 Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske
Veb razvoj : BitLab