Часописи


Contemporary Materials (Савремени материјали)

Рјешењем Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.030-053-160-15/10. од 26. јула 2010, часопис Contemporary Materials уписан је у Регистар јавних гласила под редним бројем 599. Оснивач часописа је Академија наука и умјетности Републике Српске.  Главни уредник је академик Рајко Кузмановић, а одговорни уредник академик Драгољуб Мирјанић.
Часопис се објављује шестомјесечно, на енглеском језику, а покрива четири научне области: природне, техничке, биотехничке и медицинске науке. Програмска концепција научног часописа Contemporary Materials базира се на мултидисциплинарном научном приказивању савремених материјала, њиховој примјени у науци, технологији и индустрији, а посебно у областима као што су: истраживање нових материјала; наноструктурни материјали; савремене технологије производње савремених материјала; материјали са измијењеним особинама; еко и нееко материјали; биоматеријали и технологије; примјена савремених материјала у технологији, у машинској, текстилној и електроиндустрији, пољопривреди, грађевинарству, медицини, стоматологији, фармацији...; материјали за исхрану и чување намирница; материјали за паковање (амбалажа); рециклирани материјали и проблем отпада; стандардизација и карактеризација материјала; систематизација квалитета и контрола употребљивости материјала; унапређење живота употребом савремених материјала; остала питања у вези са савременим материјалима.
У часопису се, поред оригиналних научних радова, објаљују и прегледни радови, кратки научни радови, научне критике (полемике, расправе), стручни радови, информативни прилози (уводници, коментари), те прикази. Највећи број аутора чланака су научни радници који су своје резултате презентовали на научним скуповима које организује Академија наука и умјетности Републике Српске,
У часопису објављујемо и радове научника који нам понуде своје чланке, а сви објављени радови су попраћени са најмање двије позитивне и анонимне рецензије, како за ауторе радова, тако и за рецензенте.
С обзиром на то да су, поред домаћих научних радника, аутори радова били из Јапана, Индије, Америке, Швајцарске, Бугарске, Грчке, Чешке, Словеније и Србије, можемо са правом рећи да је наш часопис превазишао обрисе научног часописа националног значаја, те да ће издавачка политика Уредничког одбора, која је базирана на праћењу међународних стандарда у издаваштву, довести наш часопис до индексирања у међународно признатим референтним базама података.
 
Радови се шаљу електронским путем на адресу: jcm@anurs.org
ISSN 1986-8669 (Print)
ISSN 1986-8677 (Online)
DOI: 10.725
COBISS.RS-ID 18414342

 

Грађа о прошлости Босне 2008200920102011201220132014201520162017201820192020

Грађа о прошлости Босне је стручни часопис у коме се на модеран, критички, начин издаје историјска грађа српских земаља у прошлости. За сада је у првом плану издавање дипломатичке грађе средњовековне Босне, али је намера да у будућности часопис не буде омеђен средњовековним хронолошким оквирима.
Часопис је покренуо 2008. године у Бањој Луци академик Раде Михаљчић, који је био, истовремено, и уредник, у оквиру издања Одељења друштвених наука Академије наука и умјетности Републике Српске.
 
Радови се шаљу електронским путем на адресу: istorija@anurs.org
DOI 10.7251
 Copyright © 2017 Академија наука и умјетности Републике Српске
Веб развој : БитЛаб